Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

PORTAL RZECZOZNAWCY - INFORMACJA

Szanowni Państwo,

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żywcu informuje, że w ramach wprowadzania e-usług w powiecie żywieckim dostępny jest dla rzeczoznawców majątkowych Portal Rzeczoznawcy pod adresem:

https://mapy.zywiec.powiat.pl/

Portal Rzeczoznawcy przeznaczony jest dla rzeczoznawców majątkowych celem wykonywania czynności związanych z szacowaniem nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Służy on do zamawiania, opłacania i pobierania danych z rejestru cen i wartości nieruchomości na potrzeby wyceny nieruchomości oraz do wglądu do aktów notarialnych kupna-sprzedaży będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków.

Portal Rzeczoznawcy udostępniany przez Powiat Żywiecki obejmuje dane o nieruchomościach z obszaru powiatu żywieckiego.

W celu korzystania z Portalu Rzeczoznawcy konieczne jest założenie konta dostępowego poprzez złożenie wniosku i akceptację regulaminu korzystania z Portalu Rzeczoznawcy.

Wzór wniosku należy pobrać ze strony https://mapy.zywiec.powiat.pl/ z zakładki „Pobierz dokumenty” .

Wypełniony i podpisany wniosek należy dostarczyć w jednej z poniżej wskazanych form:


Załączniki:


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: PORTAL RZECZOZNAWCY - INFORMACJA