UCHWALONO BUDŻET POWIATU ŻYWIECKIEGO NA 2021 ROK!

Radni Rady Powiatu Żywieckiego w trakcie wczorajszej sesji (29 grudnia) jednogłośnie przyjęli budżet na 2021 rok. Łączny przychód Powiatu ustalono na kwotę 185 429 112,00 zł, a wydatki na kwotę 199 440 839,00 zł. W 2021 roku planuje się spłatę kredytów w wysokości 7.700.000,00 zł.

Najważniejsze priorytety Powiatu Żywieckiego na 2021 rok to budowa ronda do nowego Szpitala Żywiec, rozpoczęcie budowy hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żywcu oraz kontynuacja największego na Żywiecczyźnie projektu obejmującego kompleksową termomodernizację 5 budynków użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego takich jak: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żywcu ul. Kopernika 77, I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu ul. Słowackiego 2, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych i Milówce ul. Dworcowa 17, Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomiczny w Żywcu ul. Mickiewicza 6, oraz Starostwo Powiatowe w Żywcu ul. Krasińskiego 13.

Kontynuowana będzie także realizacja termomodernizacji innych 3 obiektów tj: Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu-Moszczanicy ul. Moszczanicka 9, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu ul. Kopernika 5, Budynek Przychodni Rejonowej w Żywcu (obok Policji).

Tradycyjnie jedną z największych pozycji w budżecie to oświata powiatowa – a więc zabezpieczenie środków w formie subwencji oświatowej w wysokości blisko 80 milionów złotych na prowadzenie szkół średnich i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki.


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: UCHWALONO BUDŻET POWIATU ŻYWIECKIEGO NA 2021 ROK!