Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY CZASOWEGO ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚRODOWISKOWYCH  DOMÓW SAMOPOMOCY

 

Starostwo Powiatowe w Żywiecu informuje, że zgodnie z poleceniem Wojewody Śląskiego zawartym w decyzji nr PSI.6334.140.2020 z dnia 19 października 2020r.   w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 czasowo zawiesza działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Warsztatów terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Żywieckiego na okres od dnia 20 października 2020r. do odwołania.


Powiat Żywiec: KOMUNIKAT DOTYCZĄCY CZASOWEGO ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚRODOWISKOWYCH  DOMÓW SAMOPOMOCY