Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

POWIAT ŻYWIECKI W STREFIE CZERWONEJ – NAJWAŻNIEJSZE ZASADY ZAŁATWIANIA SPRAW W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻYWCU

 

Od dnia 17 października 2020 r. Powiat Żywiecki znalazł się w strefie czerwonej, gdzie obowiązują najbardziej restrykcyjne ograniczenia związane ze zwalczaniem i ograniczaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS COV-2. Wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758) ograniczenia dotyczą również organizacji i funkcjonowania urzędów realizujących zadania publiczne. W związku z powyższym przypominamy najważniejsze zasady ograniczonej bezpośredniej obsługi klientów Urzędu we wszystkich lokalizacjach Starostwa Powiatowego w Żywcu (ul. Krasińskiego 13, Al. Wolności 3, ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 24).

W związku z powyższym Klienci przede wszystkim powinni kontaktować się z pracownikami Urzędu we wszystkich sprawach prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Żywcu drogą telefoniczną, elektroniczną lub przesyłać dokumenty drogą pocztową bądź z wykorzystaniem platformy e-PUAP oraz SEKAP.

Przyjęcia klientów w Wydziale Komunikacji (Żywiec, Al. Wolność 2)  realizowane będą po wcześniejszej rezerwacji kolejki na stronie internetowej http://webqms3.pl/spzywiec/public/. W przypadku braku technicznych możliwości internetowej rezerwacji, wizytę w Wydziale można umówić telefonicznie pod numerem (33) 860 16 02.

W Wydziale Geodezji (Żywiec, Al. Wolność 2) z dniem 13 lipca br. został uruchomiony system internetowej rezerwacji kolejki obsługi wniosków o wydanie materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Rezerwacji terminu można dokonać na stronie internetowej

http://zywiec.powiat.pl/rezerwacja-kolejki/rezerwacja-kolejki-wydzial-geodezji.html

W Wydziale Budownictwa oraz Ochrony Środowiska (Żywiec, ul. Krasińskiego 13) utrzymane zostają dotychczasowe obostrzenia epidemiczne w kontaktach bezpośrednich. Dlatego prosimy klientów, aby przed wizytą w Urzędzie najpierw skontaktować się telefonicznie lub mailowo z pracownikiem merytorycznym danego Wydziału.

Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych poszczególnych Wydziałów można znaleźć na stronie internetowej www.zywiec.powiat.pl lub uzyskać pod numerem telefonu 33 860 50 14.

Przypominamy, iż:

  1. osoby załatwiające sprawy z Starostwie obowiązane są do zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski bądź przyłbicy,
  2. dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów oraz z wyjątkami wskazanymi w § 24 ust. 3 rozporządzenia.

Zachęcamy również do:

  1. dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku Urzędu,
  2. założenia jednorazowych rękawiczek oraz
  3. korzystania z własnych przyborów do pisania.

GODZINY PRACY URZĘDU:

7:00 do 15:00 poniedziałek, wtorek i piątek

7:00 do 17:00 środa

7:00 do 13:00 czwartek


Powiat Żywiec: POWIAT ŻYWIECKI W STREFIE CZERWONEJ – NAJWAŻNIEJSZE ZASADY ZAŁATWIANIA SPRAW W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻYWCU