Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

GALA SPORTU - INFORMACJA

 

Starosta Żywiecki i Burmistrz Miasta Żywca

przyznali nagrody i wyróżnienia

za wysokie wyniki sportowe uzyskane w roku 2019

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym zawodnikom oraz dziękujemy opiekunom, trenerom i rodzicom wszystkich sportowców. Każdy Państwa sukces przyjmujemy z radością i satysfakcją. Determinacja i trud włożony w osiągnięcie tak wysokich wyników jest wyrazem siły charakteru, wytrwałości w dążeniu do celu oraz wzorem do naśladowania dla młodych sportowców.

Cieszymy się, że możemy doceniać Wasze liczne sukcesy i wspierać teraz, w tym trudnym okresie pandemii. Życzymy powodzenia w kolejnych sportowych wyzwaniach oraz zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń i planów, zarówno tych sportowych, jak i osobistych.

Biorąc jednak pod uwagę panującą obecnie sytuację i zaostrzenia dot. organizacji zgromadzeń, nie jesteśmy w stanie zorganizować wspólnego spotkania wszystkich nagrodzonych. W związku z powyższym o terminie i sposobie przekazania nagród i wyróżnień, kluby sportowe zostaną powiadomione pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: GALA SPORTU - INFORMACJA