Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU „BESKIDY ZAPRASZAJĄ”

Staraniem Wydziału Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu pozyskane zostały środki na realizację projektu pn. „Beskidy zapraszają” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa RP  za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu był Mirosław Dziergas – Dyrektor Wydziału Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Cykl działań realizowanych w ramach projektu rozpoczął się od opracowania wydawnictwa promocyjnego obejmującego schroniska Beskidów. Publikacja ta w kompleksowy i przystępny sposób opisuje najatrakcyjniejsze dla turystów schroniska w Beskidach po stronie polskiej oraz po stronie czeskiej. Wydawnictwo skierowane jest dla osób zainteresowanych walorami i atrakcjami turystycznymi regionu pogranicza. Kolejnym działaniem był udział w Targach Turystycznych we Wrocławiu na regionalnym stoisku oraz wspólna promocja Beskidów. Podczas trwania targów turystycznych wnioskodawca wraz z partnerem czeskim, oprócz prezentacji atrakcji turystycznych i walorów krajobrazowych pogranicza polsko-czeskiego, przedstawił na żywo zwyczaje i obrzędy obu regionów. Odwiedzający nasze stoisko mieli możliwość degustacji tradycyjnych potraw regionalnych: m.in. chleba ze smalcem, oscypka, a także zobaczyć jak wykonuje się bukieciki z kwiatów bibułkowych. Dodatkową atrakcją stoiska była animacja w wykonaniu kapeli góralskiej, która zapoznała odwiedzających targi z muzyką ludową Beskidów. Udział w Targach Turystycznych we Wrocławiu był ważnym elementem w kreowaniu pozytywnego wizerunku Beskidów. Kolejnym z działań podsumowujących wcześniejsze działania zrealizowane w projekcie było zorganizowanie 2-dniowego Study Tour, mającego na celu  przedstawienie pozytywnego obrazu Beskidów jako regionu gościnnego, atrakcyjnego turystycznie i kulturowo, wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej i kulturowej regionu. Program Study Tour obejmował m. in. wykłady na temat marki turystycznej Beskidów i sposobów na lepsze wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych Beskidów. Urozmaiceniem spotkania były wycieczki w rejony Beskidu Żywieckiego i  Śląskiego, połączone z wizytami w schroniskach oraz zapoznanie się z infrastrukturą turystyczną i możliwościami w zakresie sportów letnich i zimowych. Zorganizowane spotkanie dało  uczestnikom możliwość podzielenia się dotychczasowymi doświadczeniami  w budowaniu strategii rozwoju turystyki, a wzajemna wymiana pomysłów i planów pozwoli wdrożyć je w projekty rozwoju i promocję dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu.

Ostatnim działaniem ujętym w projekcie „Beskidy zapraszają” był Rajd Turystyczny dla dzieci i młodzieży. Ideą rajdu było promowanie pieszej turystyki kwalifikowanej i zachęcenie młodego pokolenia do poznania walorów turystycznych i krajobrazowych Beskidów, a także kreowanie świadomości ekologicznej poprzez porządkowanie leśnych szlaków turystycznych. Rajd rozpoczął się wymarszem uczestników na jedną z kilku przygotowanych wcześniej tras w Beskidach prowadzących do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zarzeczu,  gdzie uczestnicy otrzymali gorący posiłek i po krótkim odpoczynku wzięli udział w licznych atrakcjach przygotowanych przez organizatora.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu zostały przedstawione w krótkim reportażu, do którego obejrzenia serdecznie zachęcam.

                                                                       Koordynator Projektu
Mirosław DziergasArtykuły promocyjne

Powiat Żywiec: ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU „BESKIDY ZAPRASZAJĄ”