Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

RAJD TURYSTYCZNY „CZYSTE GÓRY 2020” ZA NAMI

W dniu 19 września br. w ramach Festiwalu Czyste Beskidy odbył się Rajd Turystyczny „Czyste Góry 2020”. Było to ostatnie działanie ujęte w projekcie „Beskidy zapraszają”. Celami Rajdu były: porządkowanie szlaków turystycznych, promowanie turystyki kwalifikowanej przez rozwijanie sprawności fizycznej młodzieży i jej zamiłowania do poznawania piękna krajobrazu „Małej Ojczyzny”, udział w akcji „Sprzątanie Świata” oraz poznawanie się i zawiązywanie przyjaźni między uczestnikami Rajdu, zainteresowanymi ochroną środowiska i krajoznawstwem  oraz uprawianiem pieszej turystyki górskiej. Poprzez to przedsięwzięcie powiat żywiecki apelował do mieszkańców, a przede wszystkim do młodego pokolenia, o szanowanie środowiska naturalnego.
Rajd był kontynuacją wieloletniej inicjatywy pn. Zlot Turystyczno- Ekologiczny „Czyste Góry“.  Jednak ze względu na panującą obecnie sytuację epidemiologiczną przybrał w tym roku nieco inną formę. Uczestnicy Rajdu mieli do wyboru 5 tras prowadzących do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zarzeczu.  Młodzi ekolodzy pod opieką nauczycieli i wychowawców szkół powiatu żywieckiego uporządkowali szlaki górskie, z których zebrali kilkadziesiąt worków odpadów, plastikowych butelek i śmieci, które zapełniły znacznych rozmiarów kontener.
W gościnnym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zarzeczu, będącym jednocześnie współorganizatorem imprezy, uczestnicy otrzymali gorący posiłek i po krótkim odpoczynku wzięli udział w licznych atrakcjach przygotowanych przez organizatora.
Ponadto każdy z uczestników Rajdu otrzymał upominki zakupione ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych.
Tradycyjnie zostały także wyróżnione szkoły, które zebrały najwięcej śmieci. Laureaci i uczestnicy konkursów otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe:
I miejsce: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Żywcu
II miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żywcu
III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach

Aby uatrakcyjnić imprezę i zachować względy bezpieczeństwa i konieczność zachowania dystansu społecznego organizator przewidział zajęcia, które odbędą się w mniejszych grupach:
Stanowisko A: Jak segregować śmieci? (Warsztaty podczas których uczestnicy dowiedzieli się dlaczego powinniśmy segregować śmieci i w jaki sposób to robić poprawnie. Ponadto zadaniem uczestników było posegregować przygotowane śmieci do odpowiednich kolorowych pojemników – przygotowane  przez Fundację Energia Społeczna).
Stanowisko B: Czyste Beskidy Edu (Warsztaty multimedialne realizowane zgodnie z hasłem „Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Uczestnicy dowiedzieli się o globalnych problemach klimatycznych i wspólnie z prowadzącymi wypracowywali pomysły jakie działania w naszej codzienności mogą mieć istotny wpływ na poprawę otaczającego nas świata – przygotowane  przez Fundację Energia Społeczna).
Stanowisko C: Eko granie i śpiewanie (Warsztaty muzyczne, podczas których uczniowie Fundacji Braci Golec uczyli uczestników śpiewać hymnu Czyste Beskidy Festiwal).
Stanowisko D: Szycie EkoWoreczków (Warsztaty podczas których uczestnicy mieli okazje samodzielnie uszyć dla siebie ekoworeczki z firanki – przygotowane  przez Fundację Energia Społeczna).
Stanowisko E: Quiz krajoznawczo-ekologiczny (Quiz podczas którego uczestnicy  odpowiadali na pytania o tematyce krajoznawczo-ekologicznej- przygotowany przez Jacka Seweryna – Radnego Rady Powiatu w Żywcu).
Stanowisko F: Atrakcje militarne przygotowane przez  klasę wojskową Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu).
Stanowisko G: Warsztaty edukacyjno-ekologiczne przygotowane przez firmę Żywiec Zdrój.
Stanowisko H: Warsztaty łączności radiowej przygotowane przez  Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Żywieckiej.
Stanowisko I: Prezentacja ekosystemu Jeziora Żywieckiego przygotowane przez  Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Żywieckiej.
Stanowisko J: Centrum Edukacji Ekologicznej "Arka" przy Zespole Szkół Agroturystycznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu  (Warsztaty z zakresu bioróżnorodności, edukacji ekologicznej i ochrony przyrody przeprowadzone w formie gier i zabaw edukacyjnych).
Stanowisko K: Stoisko promocyjne Województwa Śląskiego.
Wśród osób, które zaszczyciły nas swoją obecnością znaleźli się: Jadwiga Jurasz – Przewodnicząca Komisji Promocji Powiatu, Kultury, Sportu, Turystyki i Współpracy z Samorządami oraz Roman Rokita – Radny Rady Powiatu w Żywcu.
W imieniu organizatorów Rajdu Turystycznego „Czyste Góry 2020” składamy szczególne podziękowania za ogromne zaangażowanie i pomoc w organizacji przedsięwzięcia partnerom imprezy: Rafałowi Bałasiowi i Marcie Matuszny z Fundacji Energia Społeczna w Rajczy, Fundacji Braci Golec, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego, firmie Żywiec Zdrój S.A., Jackowi Sewerynowi – Radnemu Rady Powiatu w Żywcu, Stowarzyszeniu Krótkofalowców Ziemi Żywieckiej oraz Zespołowi Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu.Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: RAJD TURYSTYCZNY „CZYSTE GÓRY 2020” ZA NAMI