Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

Dzisiaj w Międzybrodziu Bialskim znaleziono pocisk moździerzowy pochodzący najprawdopodobniej z okresu II Wojny Światowej. Policjanci zabezpieczają miejsce niebezpiecznego znaleziska. Ostrzegamy! Takich przedmiotów pod żadnym pozorem nie wolno dotykać ani przenosić, a o ich znalezieniu należy natychmiast powiadomić odpowiednie służby.

Dzisiaj około południa dyżurny żywieckiej komendy policji otrzymał informację, że w Międzybrodziu Bialskim, w rejonie ulicy Kotelnica, na terenie prywatnej posesji, podczas prac ogrodowych znaleziono niewypał. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci zajmujący się rozpoznaniem minersko-pirotechnicznym. Niewypał zidentyfikowali jako pocisk moździerzowy pochodzący najprawdopodobniej z okresu II Wojny Światowej. O niebezpiecznym znalezisku powiadomili wojskowych saperów. Aby nikomu nic się nie stało, do czasu ich przyjazdu, policjanci zabezpieczają teren.

Liczące kilkadziesiąt lat, skorodowane niewypały mogą być bardzo niebezpieczne. Każde dotknięcie lub próba przemieszczenia takiego pocisku może zakończyć się tragedią. Dlatego apelujemy o ostrożność i rozwagę oraz przypominamy, aby w przypadku znalezienia niewypału niezwłocznie powiadomić o tym odpowiednie służby.