Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU PN. „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”