Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

Dzisiaj na dziedzińcu Zamku Habsburgów w Żywcu odbyły się Obchody Święta Policji. Gospodarzem uroczystości był Komendant Powiatowy Policji w Żywcu mł. insp. Michał Łukasik. Z uwagi na sytuację związaną z epidemią koronawirusa, tegoroczne święto było obchodzone skromniej, niż latach ubiegłych. Jednak, mimo prostszej formy, uroczystość jak zawsze była okazją, do awansowania policjantów na wyższe stopnie, wyróżnienia najbardziej zasłużonych, a także podziękowania wszystkim za ich służbę i zaangażowanie.

Obchody Święta Policji w Żywcu odbyły się na dziedzińcu Zamku Habsburgów. Z uwagi na pandemię koronawirusa, uroczystość miała skromniejszy charakter i wzięła w niej udział mniejsza, niż w latach ubiegłych liczba gości oraz wyróżnionych policjantów i pracowników Policji.

Uroczystość rozpoczęła się od oddania hołdu oraz złożenia wiązanki pod Tablicą Pamięci przodownika Józefa Szczepanika, Komendanta Posterunku Policji Państwowej w Zabłociu, który zginął śmiercią tragiczną w dniu 1 września 1939 roku oraz pod Pomnikiem Pamięci Policjantów II RP, którzy oddali swe życie za wolność i wierność Polsce.

Następnie w Konkatedrze pw. Narodzenia NMP w Żywcu odprawiona została Msza Święta. Po mszy, na dziedzińcu Zamku Habsburgów odbyły się uroczystości oficjalne. Tą część obchodów rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Żywcu mł. insp. Michał Łukasik, który przywitał przybyłych gości oraz podziękował policjantkom i policjantom za ciężką i ofiarną służbę. Wszyscy biorący udział w uroczystości minutą ciszy oddali hołd policjantom, którzy poświęcili swoje życie walcząc o wolność, a także tym, którzy polegli w codziennej służbie.

Po przemówieniu, policjantom i policjantkom zostały wręczone akty mianowania na wyższe stopnie służbowe, a także wyróżnienia przyznane przez władze samorządowe. Uroczystość była również okazją do wyróżnienia pracowników cywilnych policji szczególnie zaangażowanych w swoją pracę. Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Żywcu wręczył kwiaty oraz podziękował za wiele lat pracy Pani Władysławie Madej oraz Pani Lidii Gruszka, które były pracownikami cywilnymi żywieckiej komendy.

Z okazji Jubileuszu 30-lecia istnienia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Komendant Powiatowy Policji w Żywcu złożył na ręce Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa śląskiego Michała Szczęśniaka podziękowania za działalność na rzecz środowiska policyjnego na Żywiecczyźnie. Z kolei związkowcy policyjni uhonorowali asp. sztab. Piotra Matlakiewicza oraz asp. sztab. Zdzisława Dudkę. Wyróżnienia policjantom wręczali Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Michał Szczęśniak wraz z Wiceprzewodniczący Maciejem Dziergasem, a także Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KPP w Żywcu Wiesław Kumorek.

Następnie głos zabrali zaproszenie goście w osobach Wicestarosty Żywieckiego oraz Burmistrza Miasta Żywca, którzy podziękowali policjantom za trud i ryzyko, jakie podejmują każdego dnia służby dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Żywiecczyzny. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Żywcu mł.insp. Michał Łukasik, który podziękował policjantom za ich służbę. Złożył także podziękowania rodzinom policjantów za wyrozumiałość i wsparcie. Szef żywieckich policjantów zwrócił uwagę na rolę Policji w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii. W swoim przemówieniu podkreślił również wyjątkowy charakter tegorocznych obchodów Święta Policji z uwagi na 95. rocznicę służby kobiet w Policji.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili przedstawiciele władz samorządowych oraz służb mundurowych. Wśród zaproszonych gości byli się m.in.: Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk, Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor, Przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego i Terenowego NSZZ Policjantów w osobach Michała Szczęśniaka, Macieja Dziergasa oraz Wiesława Kumorka, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu mł.bryg. Łukasz Węgliński, Komendant Straży Miejskiej w Żywcu Sławomir Walczak, Wójtowie Gmin Powiatu Żywieckiego oraz ich przedstawiciele, Przewodniczący Związku Emerytów i Rencistów Policyjnych Władysław Pindel oraz Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia IPA Region Żywiec Dariusz Lach. Na uroczystości obecny był również Kapelan żywieckich policjantów Ksiądz Proboszcz Piotr Pokojnikow oraz Proboszcz Parafii Narodzenia NMP w Żywcu Ksiądz Grzegorz Gruszecki.

 • wiązanka kwiatów
 • policjanci na mszy świętej
 • sztandar policjanci w kościele
 • policjanci w kościele
 • policjanci stoją na placu
 • wprowadzenie sztandaru
 • oddawanie honoru
 • przemówienie komendanta powiatowego
 • sztandar oraz mianowani policjanci
 • wręczenie aktów mianowań
 • wręczenie aktów mianowan
 • wręczenie aktów mianowań
 • wręczenie aktów mianowań
 • wręczenie aktów mianowań
 • wręczenie aktów mianowań
 • wręczenie aktów mianowań
 • przemowa związkowców
 • wręczenie wyróżnień przez zwiazkowców
 • przemowa związkowców
 • wręczenie podziękowań związkowcom
 • przemowa wicestarosty
 • przemowa burmistrza
 • przemowa komendanta
 • wręczenie kwiatów pracownikom cywilnym
 • wręczenie nagród przez burmistrza
 • wręczenie nagród przez burmistrza
 • zakończenie uroczystości