Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

AKTUALIZACJA „STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO POWIATU ŻYWIECKIEGO NA LATA 2020 – 2022”

29 czerwca 2020 roku, Uchwałą nr XV/216/2020 Rady Powiatu w Żywcu została przyjęta aktualizacja „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Żywieckiego na lata 2020 – 2022” .

W ramach aktualizacji strategii wykonano następujące działania:

 1. Aktualizacja danych statystycznych w tym tabel i wykresów.
 2. Opisanie i uwzględnienie działań Powiatu Żywieckiego w okresie od ostatniej aktualizacji do dziś.
 3. Zebranie aktualnych działań i potrzeb jednostek podległych Powiatowi Żywieckiemu oraz instytucji, weryfikacja czy wszystkie znajdują się w obowiązującym dokumencie.
 4. Wpisanie brakujących zagadnień do dokumentu, w tym m.in. działań Klastra ŻKE i KSSE oraz działań z zakresu transportu publicznego, gospodarki wodnej i pszczelarstwa.
 5. Poddanie aktualizacji dokumentu strategii konsultacjom społecznym.
 6. Uwzględnienie uwag, które wpłynęły w trakcie trwania procesu konsultacji społecznych.

Aktualizacja Strategii przeszła szereg konsultacji wyczerpując procedurę w tym zakresie.

Ujęte w „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Żywieckiego na lata 2020 – 2022” założenia i cele, umożliwią w przyszłości ich realizacje oraz dadzą możliwość starania się o ich dofinansowanie.

Z przedmiotowym dokumentem można zapoznać się pod linkiem:

https://bip-pzzywiec.finn.pl/bipkod/007/002

Strategia została zaktualizowana przy udziale:

 1. Radni Powiatu VI kadencji,
 2. Starostwo Powiatowe w Żywcu - wszystkie wydziały,
 3. Gminy z terenu Powiatu Żywieckiego w tym Miasto w Żywcu,
 4. Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu,
 5. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach,
 6. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach,
 7. Nadleśnictwo Jeleśnia,
 8. Nadleśnictwo Ujsoły,
 9. Nadleśnictwo Węgierska Górka,
 10. Spółka Beskid Żywiec,
 11. Żywiecki Klaster Energii,
 12. Stowarzyszenie Kolej Beskidzka,
 13. Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu,
 14. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
 15. Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu,
 16. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 17. Komenda Powiatowa Policji w Żywcu,
 18. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu,
 19. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Żywcu,
 20. Fundacji i Stowarzyszeń.

Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: AKTUALIZACJA „STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO POWIATU ŻYWIECKIEGO NA LATA 2020 – 2022”