Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

ZARZĄD POWIATU ŻYWIECKIEGO Z WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM

 

29 czerwca 2020 r. odbyła się sesja absolutoryjna podczas, której Radni Powiatu w Żywcu po zapoznaniu się z pozytywną uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Zanim radni zagłosowali nad udzieleniem absolutorium wysłuchali raportu o stanie Powiatu Żywieckiego za rok ubiegły.

W trakcie sesji podziękowano za współpracę odchodzącej na emeryturę Ewie Fidler-Kwiatek - Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Żywcu.Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: ZARZĄD POWIATU ŻYWIECKIEGO Z WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM