Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

PODSUMOWANO OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ PUBLICZNYCH POWIATU ŻYWIECKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

23 czerwca br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Żywcu, w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu oraz na Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbyło się uroczyste podsumowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest  Powiat Żywiecki.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Powiatu Żywieckiego: Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk, Członek Zarządu Powiatu Jan Witkowski, Przewodnicząca Komisji Edukacji Aleksandra Legierska, dyrektorzy szkół, a przede wszystkim Laureaci - młodzież wraz z nauczycielami.

O sukcesach uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Żywiecki najlepiej świadczy liczba tegorocznych laureatów olimpiad, konkursów i turniejach szczebla ogólnopolskiego. Nagrody indywidualne odebrało 50 uczniów, zaś drużynowo zostało wyróżnionych 8 zespołów ze szkół ponadpodstawowych. Za swe osiągnięcia uczniowie otrzymali nagrody pieniężne w kwocie od 600 do 2000 zł. Dyplomami i podziękowaniami wyróżniono też blisko 40 nauczycieli.

Uroczystość zorganizował Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego pod kierunkiem Dyrektora Wydziału – Andrzeja Widzyka.Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: PODSUMOWANO OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ PUBLICZNYCH POWIATU ŻYWIECKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2019/2020