Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

BEZPIECZEŃSTWO NA WODACH TEMATEM POSIEDZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

10 czerwca 2020 br. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące między innymi bezpieczeństwa na wodach w sezonie wakacyjnym 2020 r. W spotkaniu, któremu przewodniczył Starosta Żywiecki Andrzej Kalata wzięli udział przedstawiciele WOPR, służb mundurowych, przedstawiciele gmin Łodygowice i Czernichów oraz przedstawiciel Urzędu Miasta w Żywcu.

W trakcie posiedzenia Prezes Beskidzkiego WOPR w Bielsku Białej Eryk Gazda przedstawił informacje o stanie gotowości Beskidzkiego WOPR do sezonu 2020 nad jeziorami: żywieckim i międzybrodzkim oraz analizę zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze wodnym Jeziora Żywieckiego w granicach gminy Łodygowice.

Zwrócono również uwagę na niepokojące zdarzenia dotyczące blokowania ulic dojazdowych do jeziora. Jak wynika z relacji służb ratunkowych, kierowcy parkują swoje pojazdy wzdłuż drogi w taki sposób, że uniemożliwiają dostęp w/w służb do jeziora.

Na zakończenie zaproszono przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji do współpracy przy tworzeniu map ryzyka i zagrożeń.Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: BEZPIECZEŃSTWO NA WODACH TEMATEM POSIEDZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO