Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W WARUNKACH OGRANICZONEGO POPYTU JEDNYM Z TEMATÓW SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELAMI LOKALNYCH FIRM

 

Z inicjatywy Starosty Żywieckiego Andrzeja Kalaty odbyło spotkanie samorządowców z przedstawicielami lokalnych firm. Przedmiotem spotkania było omówienie bieżących problemów gospodarczych związanych z COVID-19.

25 maja br. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Żywca spotkali się przedstawiciele kierownictwa tzw. dużych przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego działających na terenie Powiatu Żywieckiego. Średnie i małe firmy reprezentowali przedstawiciele Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej i Cechu Rzemiosł. Stronę samorządową reprezentowali: Starosta Żywiecki, Wiceburmistrz Miasta Żywca oraz Wójtowie Żywiecczyzny.  

W trakcie spotkania rozmawiano na temat aktualnej sytuacji powiatu żywieckiego w warunkach pandemii koronawirusa, ze szczególnym uwzględnieniem pogorszenia się sytuacji na rynku pracy. Rozmawiano także na temat działalności gospodarczej w warunkach ograniczonego popytu na przykładzie przedsiębiorstw mikro, małych i średnich oraz dużych podmiotów korporacyjnych.

W ramach punktu dotyczącego wypracowania wspólnego stanowiska samorządów oraz środowiska biznesu w kwestii łagodzenia niekorzystnych zjawisk społeczno-gospodarczych podjęto decyzję o przygotowaniu pisma z propozycjami możliwie harmonijnego wychodzenia z kryzysu w warunkach stopniowego odmrażania gospodarki. Pismo zostanie przesłane w najbliższym czasie do przedstawicieli rządu RP.Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W WARUNKACH OGRANICZONEGO POPYTU JEDNYM Z TEMATÓW SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELAMI LOKALNYCH FIRM