Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

 

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom samorządowym, radnym, sołtysom, radom sołeckim oraz wszystkim osobom, które  pracują na rzecz lokalnej społeczności w Powiecie Żywieckim.

Dziękując za trud codziennej pracy, wytrwałość i zaangażowanie w działaniu życzymy dobrego zdrowia oraz pomyślności w realizacji wszelkich zamierzeń.

 

Starosta Żywiecki Andrzej Kalata

Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Sypta


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego