Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - DZIĘKUJEMY ZA WASZĄ PRACĘ!

 

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych składamy w imieniu Rady i Zarządu Powiatu wyrazy uznania i wdzięczności za pełną poświęcenia służbę na rzecz drugiego człowieka.

Dziękujemy również za godną naśladowania postawę obywatelską w wykonywaniu tej niezwykle odpowiedzialnej pracy mimo ponoszonego ogromnego ryzyka, dla dobra całego naszego społeczeństwa!

Życzymy, aby każdy dzień poświęcony drugiemu człowiekowi dawał radość i satysfakcję. Prosimy również przyjąć życzenia najlepszego zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Starosta Żywiecki Andrzej Kalata

Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Sypta


Powiat Żywiec: MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - DZIĘKUJEMY ZA WASZĄ PRACĘ!