ZPP APELUJE DO MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ PODCZAS PANDEMII