Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

Najlepsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka!

 

Z okazji Święta Strażaków obchodzonego w dniu św. Floriana składamy wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Pracownikom Cywilnym oraz Weteranom Strażackiej Służby – życzenia najlepszego, zdrowia, pomyślności  i satysfakcji z wykonywania zawodu obdarzonego tak wielkim zaufaniem społecznym.

Składamy również wyrazy uznania za trud i ryzyko jakie podejmujecie w ochronie życia i mienia ludzkiego, szczególnie w dzisiejszych czasach panującej pandemii wirusa COVID -19. 

Niech Święty Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności!

 

Starosta Żywiecki Andrzej Kalata

Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Sypta


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: Najlepsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka!