Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

POWIAT ŻYWIECKI ZAKUPIŁ LAPTOPY DO ZDALNEGO NAUCZANIA

 

3 kwietnia br. Powiat Żywiecki złożył wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o sfinansowanie ze środków unijnych zakupu laptopów z przeznaczeniem dla uczniów szkół średnich prowadzonych przez Powiat Żywiecki.

W ramach projektu Zdalna Szkoła Wydział Oświaty i Wychowania zwrócił się do Dyrektorów szkół  z prośbą o wnioski na zapotrzebowanie dotyczące komputerów. W odpowiedzi otrzymano zapotrzebowanie na 226 laptopów. Uzyskane środki w kwocie 100 tys. złotych pozwoliły na zakup 80 sztuk komputerów oraz tej samej ilości sztuk słuchawek i myszy komputerowych.Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: POWIAT ŻYWIECKI ZAKUPIŁ LAPTOPY DO ZDALNEGO NAUCZANIA