POWIAT ŻYWIECKI ZŁOŻYŁ WNIOSEK NA ZAKUP LAPTOPÓW DO ZDALNEGO NAUCZANIA

 

3 kwietnia br. Powiat Żywiecki złożył wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o sfinansowanie ze środków unijnych zakup 80 sztuk  laptopów za łączna kwotę 100 tysięcy złotych, z przeznaczeniem dla uczniów szkół średnich prowadzonych przez Powiat Żywiecki, gdzie występuje duże zapotrzebowanie na tego rodzaju sprzęt.

Podczas zawieszenia zajęć w szkołach, sprzęt komputerowy jest niezbędny do przeprowadzania lekcji na odległość. Zakupiony przez Powiat Żywiecki sprzęt będzie przekazywany poprzez dyrektorów szkół w bezpłatne użyczenie uczniom wymagającym w pierwszej kolejności wsparcia technicznego – dotyczy to głównie uczniów klas maturalnych przygotowujących się do egzaminu dojrzałości. O ostatecznej decyzji o przyznanej kwocie na sfinansowanie zakupu, a w konsekwencji o ilości zakupionych laptopów poinformujemy w późniejszych terminie.

Zakupiony sprzęt komputerowy wróci do szkół po zakończeniu zdalnych lekcji i będzie służył uczniom także po powrocie do normalnej nauki.


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: POWIAT ŻYWIECKI ZŁOŻYŁ WNIOSEK NA ZAKUP LAPTOPÓW DO ZDALNEGO NAUCZANIA