Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

INFORMACJA ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻYWCU DOTYCZĄCA SPOSOBU WSPARCIA PLACÓWKI

 

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu w odpowiedzi na liczne zapytania informuje o zakresie pomocy, która wsparłaby placówkę w ramach prowadzonej walki z rozprzestrzeniającym się koronawirusem.

„Uprzejmie informujemy, że do najbardziej palących potrzeb zaliczyć należy w chwili obecnej doposażenie w następujący sprzęt medyczny ratujący życie:

  • Respiratory (koszt 1 urządzenia to około 80 tys. zł)
  • Pompy infuzyjne ( koszt zakupu 1 szt. to około 3 tys. zł)

Jednocześnie potrzebna jest właściwie każda ilość środków ochrony indywidualnej z przeznaczeniem dla służb medycznych i pozostałego personelu świadczącego pracę zarówno w samym Szpitalu, jak też w Pracowniach diagnostycznych,  w ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej, nocnej i świątecznej opieki, poradniach i przychodniach przyszpitalnych, które nadal starają się udzielać świadczeń medycznych wszystkim potrzebującym i są wyjątkowo narażeni na zachorowanie. Mówimy tu o takich środkach ochrony jak:

  • maski FP3 ;
  • maseczki chirurgiczne ;
  • kombinezony ;
  • czepki;
  • ochraniacze na obuwie;
  • termometry bezdotykowe;
  • rękawiczki jednorazowe;

 Potrzebujemy również płynów dezynfekcyjnych do rąk oraz do powierzchni.

Jednocześnie prosimy i apelujemy do Osób prywatnych, Przedsiębiorców i Instytucji, do wszystkich chcących wesprzeć naszą placówkę w walce z koronawirusem oraz w walce o zdrowie i życie pacjentów, 

o dokonywanie wpłat kwot  dobrowolnej darowizny na podany numer konta:

92  8131  0005 0014  8920  2000  0080

z dopiskiem:  „ darowizna dla ZZOZ Żywiec – walka z koronawirusem”

Bezpośrednia wpłata na konto ma na celu wykluczenie możliwości ewentualnych nadużyć.

 

Za wszelką pomoc i wsparcie okazane naszej placówce w tym trudnym czasie, za każdą wpłaconą kwotę, za podarowany sprzęt, i za wszystkie formy i przejawy pomocy, wszystkim  darczyńcom  bardzo dziękujemy”.

Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: INFORMACJA ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻYWCU DOTYCZĄCA SPOSOBU WSPARCIA PLACÓWKI