Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

  • Pomoc osobom w kwarantannie

    Każda osoba będąca w kwarantannie lub potrzebująca pomocy w celu zapewnienia niezbędnych świadczeń oraz wsparcia w tym trudnym okresie, zgodnie ze stanowiskiem Pana Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, może zwrócić się w tej sprawie do właściwego według miejsca zamieszkania lub pobytu MOPS-u czy GOPS-u. Poniżej wykaz telefonów do w/w ośrodków znajdujących się na terenie Żywiecczyzny. Pamiętajmy, że o każdą pomoc możemy prosić również policjantów. Wszystkie potrzeby, które wykraczają poza nasze kompetencje, mundurowi niezwłocznie przekażą odpowiednim instytucjom, które zajmą się ich realizacją.