INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

 

Ze względu na sytuację zagrożenia epidemicznego po uzgodnieniu ze Starostwem Powiatowym w Żywcu Dyrektorzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żywcu i w Milówce informują, że w dniach od 18 marca 2020r. do 27 marca 2020r. działalność diagnostyczno – terapeutyczna Poradni zostaje zawieszona.
Prosimy wszystkich rodziców i opiekunów o zrozumienie zaistniałej sytuacji.

 

 

 


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH