Na terenie powiatu żywieckiego znajduje się pięć przejść granicznych ze Słowacją. Na chwilę obecną wszystkie z nich są zamknięte dla ruchu pieszego i samochodowego. Porządku i bezpieczeństwa w tych miejscach pilnują policjanci z bielskiego Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji.

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, od 15 marca br. ograniczony został ruch na polskiej granicy, a część z przejść granicznych została całkowicie zamknięta dla ruchu pieszego i samochodowego. Na terenie powiatu żywieckiego znajduje się pięć przejść granicznych ze Słowacją. Na chwilę obecną wszystkie z nich są zamknięte. Porządku i bezpieczeństwa w tych miejscach pilnują policjanci z bielskiego Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo oraz w celu ograniczenia zarażeń, prosimy o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, współpracę i realizowanie poleceń policjantów.

Szczegółowe i bieżące informacje o sytuacji na polskich granicach znajdą Państwo na stronie internetowej: www.strazgraniczna.pl

  • policjant stojący obok radiowóz w tle widać góry
  • policjant stoi tyłem widać fragment radiowozu w tle krajobraz
  • policjant stoi obok radiowóz w tle granica państwa
  • policjant obok radiowozu w tle domy
  • radiowóz stoi w tle granica
  • policjant stoi obok radiowozu w tle droga