Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

Pod takim hasłem odbyło się spotkanie żywieckich policjantów z uczniami 8 klasy szkoły podstawowej w Moszczanicy. Było ono podsumowaniem profilaktycznych warsztatów młodzieży dotyczących zagrożeń jakie czyhają na młodych ludzi wkraczających w wiek dorastania. Na zakończenie projektu przedstawili oni efekty swojej pracy. Całość podsumowali policjanci podkreślając, że złe wybory dokonane w młodości mogą odbić się na całym naszym dorosłym życiu.

Uczniowie z 8 klasy szkoły podstawowej w Moszczanicy uczestniczyli w projekcie pod nazwą „Zagrożenia wieku dorastania”. Pracując w grupach, wzięli udział w warsztatach dotyczących problematyki zagrożeń czyhających na młodych ludzi wkraczających w wiek dorastania. Młodzież wykazała się dużą pomysłowością i wykonała plakaty ilustrujące to, co jest dla nich ważne oraz to, co im zagraża. Wyniki swojej pracy przedstawili na forum omawiając jednocześnie przebieg pracy w grupach oraz to, co stanowiło największe trudności, a z czym poradzili sobie bez problemu. Całość podsumowali policjanci z żywieckiej komendy. W krótkiej prelekcji omówili z uczniami jakie grożą im konsekwencje prawne za złamanie prawa. Stróże prawa podkreślali również, że konsekwencje tych złych wyborów dokonanych w młodości możemy odczuwać przez całe dorosłe życie.

  • plakaty o dopalaczach
  • plakaty z hasłami zagrożeń
  • policjantka w czasie prelekcji