Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” NA ŻYWIECCZYŹNIE

 

1 marca br. przedstawiciele Powiatu Żywieckiego oddali hołd „Żołnierzom Wyklętym” w miejscach pamięci. Kwiaty złożono pod tablicą pamiątkową przy kościele parafialnym w Kamesznicy, przy obelisku kpt. Antoniego Bieguna „Sztubaka” i jego żołnierzy w Milówce oraz pod pomnikiem Żołnierzy NSZ znajdującym się na skwerze Narodowych Sił Zbrojnych w Żywcu.

Warto przypomnieć, że po II wojnie światowej na terenie Żywiecczyzny bardzo mocno działały oddziały Narodowych Sił Zbrojnych ze zgrupowania kapitana Flamego ps. “Bartek”. Pamięć o żołnierzach, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę wciąż jest bardzo żywa i ciągle kultywowana w tym regionie.

***

W tym samym dniu w żywieckim parku Habsburgów odbyła się VIII edycja „Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Powiat Żywiecki będący współorganizatorem imprezy reprezentowali między innymi Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Radni Powiatu oraz Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania.

W tej cyklicznie powtarzającej się imprezie, w tym roku wzięło udział 700 zawodników. Uczestnicy w biegu głównym do pokonania mieli 1963 metry. Oprócz biegu głównego, na odcinku 963 metrów rywalizowały dzieci, młodzież oraz osoby niepełnosprawne. Zakończeniem uroczystości było wręczenie medali i pucharów oraz wspólne biesiadowanie przy gorącej grochówce.

Od 2015 roku „Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” ma charakter ogólnopolski i na stałe wpisuje się w kalendarz wydarzeń biegowych.Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” NA ŻYWIECCZYŹNIE