Aby wzorowo wykonywać swoje obowiązki służbowe, policjanci z Żywca cyklicznie uczestniczą w szkoleniach i ćwiczeniach, podczas których doskonalą zarówno swoją wiedzę, jak i umiejętności praktyczne. Systematycznie dbają również o kwalifikacje strzeleckie. Treningi i egzaminy odbywają się pod czujnym okiem policyjnych instruktorów strzelectwa, na nowoczesnej strzelnicy Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

Tego typu szkolenia odbywają się systematycznie. Rozpoczynają się omówieniem zasad obowiązujących zarówno na strzelnicy, jak i podczas samego treningu. Egzamin polega na oddaniu strzałów z broni krótkiej. Każdy policjant ma świadomość, że w czasie pełnionej służby może spotkać się z sytuacją, podczas której będzie musiał sięgnąć po broń palną. Dlatego tak ważna jest umiejętność bezpiecznego i szybkiego posługiwania się nią. Szkolenie strzeleckie musi zaliczyć każdy stróż prawa. W strzelaniu wykorzystuje się różne jednostki broni oraz różne sytuacje - zarówno statyczne, jak i dynamiczne. Policjanci podczas treningu muszą się wykazać szybkością, opanowaniem i celnością.

  • czterech policjantów w czasie strzelania
  • policjanci przygotowują się do strzelania
  • policjant w czasie strzelania
  • policjantka w czasie strzelania
  • linia strzału
  • łuski
  • tarcza
  • policjant przygotowuje się do strzelania
  • policjanci przed strzelaniam