Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

POWIAT ŻYWIECKI UZYSKAŁ DOFINANSOWANIE NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ W RYCERCE DOLNEJ

 

Powiat Żywiecki uzyskał dofinansowanie do projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1447 S Rajcza – Sól – Zwardoń na odcinku o długości 560 mb. w km od 0+980 do km 1+540 w m. Rycerka Dolna”.

Przebudowa brakującego odcinka drogi powiatowej w Rycerce Dolnej od dłuższego czasu była przedmiotem starań Powiatu Żywieckiego. Jednak dopiero w ubiegłym roku złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego 2014-2020 2020 w ramach działania 6.1  Typ 2 Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych - pozwoli na realizację tej długo wyczekiwanej inwestycji. 

Zakres robót przewiduje między innymi przebudowę nawierzchni jezdni, ułożenie ścieku korytkowego wzdłuż lewej krawędzi jezdni, utwardzenie pobocza prawostronnego, budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę nawierzchni skrzyżowań. Ponadto zostanie wykonany montaż elementów bezpieczeństwa ulicznego, w tym: nowego oznakowania pionowego, systemu sygnalizującego i punktowych elementów odblaskowych.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na drugą połowę 2020 roku. Wartość całkowita projektu wynosi 1 652 156,08 zł.

 Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: POWIAT ŻYWIECKI UZYSKAŁ DOFINANSOWANIE NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ W RYCERCE DOLNEJ