Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

„Beskidy zapraszają”

„Beskidy zapraszają” to tytuł projektu realizowanego przez Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa RP  za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 29 830,00 EURO. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest Mirosław Dziergas – Dyrektor Wydziału Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Cykl działań realizowanych w ramach projektu rozpoczął się od opracowania wydawnictwa promocyjnego obejmującego schroniska Beskidów. Niniejsza publikacja w kompleksowy i przystępny sposób opisuje najatrakcyjniejsze dla turystów schroniska w Beskidach po stronie polskiej oraz po stronie czeskiej. Wydawnictwo skierowane jest dla osób zainteresowanych walorami i atrakcjami turystycznymi regionu pogranicza.

Kolejnym działaniem będzie udział w Targach Turystycznych we Wrocławiu na regionalnym stoisku oraz wspólna promocja Beskidów. Podczas trwania targów turystycznych wnioskodawca wraz z partnerem czeskim, oprócz prezentacji atrakcji turystycznych i walorów krajobrazowych pogranicza polsko-czeskiego, przedstawi na żywo zwyczaje i obrzędy obu regionów. Odwiedzający nasze stoisko będą mieli możliwość degustacji tradycyjnych potraw regionalnych: m.in. chleba ze smalcem, oscypka, a także zobaczyć jak wykonuje się bukieciki z kwiatów bibułkowych. Dodatkową atrakcją stoiska będzie animacja w wykonaniu kapeli góralskiej, która zapozna odwiedzających targi z muzyką ludową Beskidów. Udział w Targach Turystycznych we Wrocławiu będzie ważnym elementem w kreowaniu pozytywnego wizerunku Beskidów.

Następnym elementem projektu będzie zorganizowanie Rajdu Turystycznego dla dzieci i młodzieży. Ideą rajdu jest promowanie pieszej turystyki kwalifikowanej i zachęcenie młodego pokolenia do poznania walorów turystycznych i krajobrazowych Beskidów, a także kreowanie świadomości ekologicznej poprzez porządkowanie leśnych szlaków turystycznych. Rajd rozpocznie się wymarszem uczestników na jedną z kilku przygotowanych wcześniej tras w Beskidach prowadzących do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zarzeczu, gdzie zostanie przeprowadzony Rajd. W miejscu docelowym wszyscy uczestnicy otrzymają posiłek i po krótkim odpoczynku przedstawiciele zgłoszonych grup wezmą udział w przygotowanych konkursach: krajoznawczo-ekologicznym oraz wiedzy o Beskidach.

Jednym z działań podsumowujących wcześniejsze działania zrealizowane w projekcie będzie zorganizowanie 2-dniowego Study Tour, którego celem będzie przedstawienie pozytywnego obrazu Beskidów jako regionu gościnnego, atrakcyjnego turystycznie i kulturowo, wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej i kulturowej regionu. W programie Study Tour przewiduje się m. in. wykłady na temat marki turystycznej Beskidów i sposobów na lepsze wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych Beskidów, zapoznanie z ofertą schronisk w Beskidach i wyjazd do jednego obiektu (ujętego w wydawnictwie zrealizowanym w ramach projektu).

Nad trwałością projektu czuwa Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu, który realizuje politykę promocyjną Żywiecczyzny, w tym Beskidów, i będzie kontynuował działania związane z pozytywnym wizerunkiem regionu. Wszelkie działania wykonywane w ramach projektu, po jego zakończeniu, będą kontynuowane przez wnioskodawcę w ramach posiadanych środków własnych.Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: „Beskidy zapraszają”