Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

Przypominamy, że od 25 maja 2019 roku zgodnie z nowelizacją kodeksu karnego, cofanie liczników w samochodach czy motocyklach to przestępstwo zagrożone karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Z kolei od 1 stycznia 2020 roku dzięki nowelizacji rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego, policjanci spisują stan licznika w kontrolowanych pojazdach, a odczytane wskazania drogomierza są przesyłane do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

W ciągu kilku dni nowego roku policjanci z żywieckiej drogówki, w czasie prowadzonych kontroli samochodów, ujawnili już trzy przypadki, kiedy to odczyt przebytych kilometrów na liczniku samochodu, nie zgadzał się z wpisem, który widniał w zaświadczeniu o badaniu technicznym pojazdu. Policjanci będą wyjaśniać teraz, jak doszło do takiej rozbieżności wskazań licznika i kto jest za to odpowiedzialny. Za przestępstwa z art. 306a kk - zmiana wskazania drogomierza lub ingerencja w prawidłowość jego pomiaru - grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.