Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

PODPISANO UMOWĘ NA PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W RADZIECHOWACH

 

Zarząd  Powiatu Żywieckiego podpisał umowę i zlecił prowadzenie w roku 2020 przez Fundację  Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „PER CORDA”w Radziechowach,  Środowiskowego Domu Samopomocy dla 20 osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, sprzężonymi oraz  ze spektrum autyzmu z terenu Powiatu Żywieckiego. Wysokość środków na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w 2020r. wynosi 504 720,00 zł. i w całości pochodzi z pozyskanych przez Powiat środków z budżetu Państwa.

Należy podkreślić, że jest to jedyny tego rodzaju Dom dla osób powyżej 25 roku życia wymagających stałej opieki. Osoby skierowane do ŚDS przebywają w nim codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. ŚDS gwarantuje tym osobom usługi w ramach indywidualnych lub grupowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym, ciepły posiłek, a także fachową opiekę terapeutów zajęciowych. 

Dziękujemy zarówno Fundacji jak i wszystkim Rodzicom i Opiekunom za współpracę z Powiatem Żywieckim przy realizacji tego niezwykle ważnego projektu.


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: PODPISANO UMOWĘ NA PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W RADZIECHOWACH