KOMISARIAT POLICJI W ŁODYGOWICACH JUŻ OTWARTY!

 

3 stycznia 2020 r. uroczyście otwarto nowy Komisariat Policji w Łodygowicach. Konieczność budowy komisariatu podyktowana była złymi warunkami lokalowymi dotychczasowego obiektu oraz jego lokalizacją, która utrudniała dotarcie do niego interesantom.

W sprawę budowy Komisariatu zaangażowali się na prośbę Posła Kazimierza Matusznego między innymi Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, ówczesny zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach Piotr Kucia, Starosta Żywiecki oraz Wójt Gminy Łodygowice.

W uroczystościach uczestniczyli między innymi parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele wojewódzkiej i żywieckiej Policji oraz przedstawiciele innych instytucji. Powiat Żywiecki reprezentowali Starosta Andrzej Kalata, Wicestarosta Stanisław Kucharczyk oraz Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Sypta.

Nowy obiekt powstał na działce, która stanowiła własność Urzędu Gminy w Łodygowicach. Na powierzchni użytkowej 530 m² powstał budynek administracyjny, budynek garażowy oraz parking dla pracowników i interesantów, w tym dla osób niepełnosprawnych. Wartość inwestycji to kwota ponad 3,7 mln zł.Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: KOMISARIAT POLICJI W ŁODYGOWICACH JUŻ OTWARTY!