Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU ŻYWIECKIEGO NA ROK 2020 W ZAKRESIE TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU

Zapraszamy do zapoznania się z treścią otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Żywieckiego na rok 2020 w zakresie:

- turystyki i krajoznawstwa,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 Termin składania ofert upływa 3 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu oferty do urzędu).


Załączniki:


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU ŻYWIECKIEGO NA ROK 2020 W ZAKRESIE TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU