Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

100-LECIE PCK W ŻYWCU

 

 

15 sierpnia br. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu odbyła się uroczystość 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, zorganizowana pod hasłem „Za dar serca dziękujemy".

W czasie trwania Gali zostały wręczone Medale „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, „Zasłużony Dla Zdrowia Narodu”, Medale Pamiątkowe 100-lecia PCK a także Odznaki Honorowe PCK osobom i instytucjom najbardziej wspierającym stowarzyszenie w ostatnich latach. Odznaczeni zostali Honorowi Dawcy Krwi III i I stopnia. Osobom wspierającym działalność żywieckiego klubu wręczono pamiątkowe serca.

Wyróżnienie – Odznakę Honorową PCK IV stopnia dla Starostwa Powiatowego w Żywcu za dotychczasowe wsparcie dla ruchów krwiodawstwa na Żywiecczyźnie odebrał Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk.

Oprawę artystyczną uroczystości przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych.

Po zakończeniu uroczystości w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Żywieckiej można było obejrzeć wystawę krwiodawstwa, autorstwa Wiesława Tomiczka.

Foto: PCK Żywiec


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: 100-LECIE PCK W ŻYWCU