Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

RELACJA Z MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ SKRZYPCOWYCH

 

W dniach 23-25 października 2019 roku odbyły się w Państwowej Szkole Muzycznej  I  stopnia  im. Witolda  Rowickiego  oraz  Samorządowej Szkole Muzycznej II stopnia w Żywcu  Międzynarodowe Spotkania Skrzypcowe "ku pamięci Witolda Rowickiego" dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia.

Głównymi założeniami Konkursu, a zarazem celem były: prezentacja osiągnięć artystycznych młodych skrzypków; podnoszenie poziomu nauczania na instrumencie poprzez konfrontację osiągnięć, wymianę  doświadczeń pedagogicznych oraz możliwość konsultacji z Jurorami; integracja szkół, nauczycieli oraz uczniów poprzez udział we wspólnym przedsięwzięciu artystycznym, promocja młodych solistów o interesującej osobowości.

W składzie Jury zasiadli: prof. Paweł Radziński – Przewodniczący (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy), prof. Bartosz Bryła (Akademia Muzyczna w Poznaniu), prof. Wiesław Kwaśny (Akademia Muzyczna w Krakowie),  prof. Konstanty Andrzej Kulka (Uniwersytet Muzyczny w Warszawie), prof. Savva Fatkulin (Centro Superior Educación Musical Katarina Gurska w Madrycie).

 W Konkursie wzięli udział skrzypkowie w 2 kategoriach wiekowych:

     Grupa A – uczniowie w wieku do lat 14 lat

     Grupa B -  uczniowie w wieku od 15 lat do 19 lat

W grupie pierwszej brało udział  21 osób, natomiast w grupie drugiej 7 uczestników m.in.:
z Berlina, Madrytu, Lwowa, Warszawy, Brna, Poznania, Białorusi, Wejherowa, Katowic, Wrocławia, Krakowa, Ostrowca Świętokrzyskiego, Inowrocławia, Sieradza.
Do drugiego etapu konkursu dopuszczona została grupa skrzypków w grupie A – 9 osób, jak również w grupie B- 5 osób.

Koncerty finałowe były wykonywane z towarzyszeniem orkiestry kameralnej „Accademia dell' Arco. Zarówno przesłuchania konkursowe, jak i Koncert laureatów odbyły się w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Rowickiego w Żywcu.

Wyniki w ramach Międzynarodowych Spotkań Skrzypcowych „ ku pamięci Witolda Rowickiego” dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia przedstawiają się następująco:

Grupa A - uczniowie w wieku do 14 lat

I Miejsce:

Chlebicka Maja - ZPSM  Nr 1 w Warszawie

II Miejsce:

Syguda Zoja – PSM I st. w Wejherowie

III Miejsce:

Schock Emilia - OSM I I II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu

Sitek Zuzanna – OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie

Wyróżnienia:

Lipska Zofia – POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach

Rodriguez Rodriguez Sofia – Ensenanza Musical  Katarina Gurska Madryt

Suchoń Maria – SSM II st. W Żywcu

Szczepańska Miranda Konstancja – SM I st. w Domosławicach

Zawadzka Natalia – PSM I st. w Sieradzu

Grupa B - uczniowie w wieku Od 15 lat Do 19 lat

I Miejsce:

Nie Przyznano

II Miejsce:

Kokešová Teresie - Základni Umĕlecká Škola Jaroslava Kvapila Brno

III Miejsce:

Lisowicz Wiktor - ZPSM Nr 1 w Warszawie

Rojas Redondo Jimena - Ensenanza Musical Katarina Gurska Madryt

Wyróżnienia:

Herasymenko Lana - Lwowska Szkoła Muzyczna im. S. Kruszelnickiej - Ukraina

Krajewski Michał - ZSM w Legnicy

Sponsorem nagród dla laureatów Konkursu była wnuczka Witolda Rowickiego ( naszego patrona szkoły) Pani Agnieszka Pyrich (Prezes Firmy Konsbud Audio), która ufundowała nagrody finansowe i rzeczowe.

Tegoroczna edycja Konkursu została sfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Żywcu przy partycypacji Urzędu Miasta oraz rodziny Rowickich.

***

W dniu 25 października 2019 r. w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Rowickiego w Żywcu odbył się Koncert laureatów z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej „Accademia  dell’Arco” pod kierunkiem prof. Pawła Radzińskiego. W wydarzeniu wzięli udział lokalni samorządowcy, profesorowie, rodzice i rodziny uczestników z Polski z zagranicy, cała społeczność szkolna oraz tradycyjnie melomani Żywieccy. Sejmik Województwa Śląskiego reprezentował Stanisław Baczyński natomiast Powiat Żywiecki reprezentowali Starosta Żywiecki Andrzej Kalata i Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Sypta.

Podczas Koncertu wystąpili:

 • Maja Chlebicka laureatka I miejsca w grupie A, która wykonała Koncert G-dur
  Haydn,
 • Zoja Syguda laureatka II miejsca w grupie A, która wykonała G-moll Ch. Beriota,
 • Teresie Kokešová laureatka II miejsca w grupie B, która wykonała koncert „ Zima”
  Vivaldiego.

Ponadto Koncert uświetnił swoim występem prof. Konstanty Andrzej Kulka, który podczas swojej wieloletniej kariery muzycznej odbył ponad sto koncertów z patronem Witoldem Rowickim.  Profesor dał popis swych mistrzowskich umiejętności otrzymując w zamian owacje na stojąco.

W ramach Konkursu została również zorganizowana wystawa w holu Sali Koncertowej poświęcona patronowi szkoły w 30-stą rocznicę śmierci – Witolda Rowickiego, następnie został otwarty „Pokój Pamięci” otwarcia dokonał Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, rodzina Witolda Rowickiego oraz Pani Dyrektor Jolanta Tomas.

Foto: Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

RELACJA Z MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ SKRZYPCOWYCH
RELACJA Z MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ SKRZYPCOWYCH
RELACJA Z MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ SKRZYPCOWYCH
RELACJA Z MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ SKRZYPCOWYCH
RELACJA Z MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ SKRZYPCOWYCH
RELACJA Z MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ SKRZYPCOWYCH

Powiat Żywiec: RELACJA Z MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ SKRZYPCOWYCH "KU PAMIĘCI WITOLDA ROWICKIEGO"