Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

POWIAT ŻYWIECKI PARTNEREM KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ W PROJEKCIE ,,ŚLĄSKIE. ZAWODOWCY”

 

29 października 2019 roku. W Katowicach podpisano List Intencyjny pomiędzy Starostwem Powiatowym w Żywcu i Katowicką Specjalnej Strefą Ekonomiczną na realizacje Projektu pn. ,,Śląskie.Zawodowcy”, sfinansowanego w ramach RPO województwa śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach współpracy uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. Prof. J. Buzka w Węgierskiej Górce zostaną objęci w/w projektem.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy oraz zapewnienie uczniom najwyższych standardów kształcenia zawodowego.

Szczegółowe cele to:

  • doradztwo edukacyjne – zawodowe (pomoc w określenie w określeniu ścieżki rozwoju zawodowego)
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez organizację płatnych staży/praktyk zawodowych oraz szkolenia/kursy zawodowe, w tym kursy certyfikowane
  • podniesienie kompetencji miękkich uczniów poprzez szkolenia z kompetencji miękkich

Podniesienie kompetencji menadżerskich dla dyrektorów szkół/nauczycieli/managerów zawodu/doradców zawodowych mających na celu pobudzanie i rozwijanie inicjatywności oraz kompetencji w zakresie nawiązywania i rozwijania współpracy szkół oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenia zawodowe z otoczeniem przedsiębiorców

  • zbudowanie sieci współpracy (partnerstw lokalnych pracodawców oraz szkół zawodowych) projektu z wypracowaniem Indywidualnego Planu Działania)
  • staże lub praktyki zawodowe z możliwością wypłaty stypendiów stażowych, kursy szkolenia specjalistyczne
  • zbudowanie sieci współpracy (partnerstw lokalnych pracodawców oraz szkół zawodowych)

Jesteśmy przekonani, że wspólne działania Strefy Ekonomicznej i Starostwa Powiatowego w Żywcu przyczynią się do dostosowania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz wsparcia szkolnictwa zawodowego na Żywiecczyźnie.Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: POWIAT ŻYWIECKI PARTNEREM KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ W PROJEKCIE ,,ŚLĄSKIE. ZAWODOWCY”