Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

POWOŁANO STOWARZYSZENIE GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - AGLOMERACJA BESKIDZKA

 

28 października 2019 roku w sali ratuszowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej odbyło się założycielskie posiedzenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA.

Podczas posiedzenia przyjęto uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej, uchwałę o przyjęciu statutu, uchwałę o wyborze Zarządu Stowarzyszenia i uchwałę o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem gmin i powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego, powołanym dla wsparcia idei samorządności lokalnej, ochrony wspólnych interesów, realizacji wspólnych przedsięwzięć, współdziałania na rzecz harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego jego członków, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć oraz kultywowania historycznych więzi. Głównym celem Stowarzyszenia jest zagospodarowanie środków unijnych w nowej perspektywie unijnej 2020-2027.

Powiat Żywiecki reprezentowali Starosta Andrzej Kalata oraz Wicestarosta Stanisław Kucharczyk.

Foto: Paweł Sowa/UM Bielsko-Biała


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: POWOŁANO STOWARZYSZENIE GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - AGLOMERACJA BESKIDZKA