Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

VIII REGIONALNA OLIMPIADA WIEDZY O ZDROWIU PSYCHICZNYM - ETAP POWIATOWY

 

25 października br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu odbył się Etap Powiatowy „VIII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym” dla  uczniów szkół ponadpodstawowych  z  powiatu  żywieckiego - zorganizowany przez Zespół ds. Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Głównym celem olimpiady organizowanej od kilku lat jest poszerzenie wiedzy oraz wzrost świadomości w zakresie zdrowia psychicznego wśród młodzieży, sprzyjający kształtowaniu nawyków prozdrowotnych, lepszemu rozumieniu natury zaburzeń i zwalczaniu stereotypów.

Tegoroczny temat to: „Kształtowanie postaw korzystnych dla zdrowia psychicznego”, w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w zakresie Celu operacyjnego 3: „Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa”.

W Olimpiadzie wzięło udział   25 uczniów z 9 szkół ponadpodstawowych powiatu żywieckiego. Młodzież pisała test składający się z 25 pytań.

Finalistami „VIII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym” – Etapu powiatowego zostali:

I  miejsce: Dagmara Rus – uczennica Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu

II  miejsce: Weronika Szerszeń – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu

III  miejsce: Wiktoria Piela – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu

Nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy za zajęcie miejsc i udział w olimpiadzie wręczył Starosta Żywiecki Andrzej Kalata.

Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwało Jury w składzie:

Przewodnicząca:

Bogumiła Lach - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i  Polityki Społecznej  Rady Powiatu w Żywcu

Członkowie: 

Elżbieta Trutkowska – Kierownik ds. Pielęgniarstwa  PZOL Sp. z o.o – Beskidzkie Centrum Zdrowia Psychicznego  w Międzybrodziu Bialskim

Anna Barcik – Pielęgniarka Koordynująca PZOL Sp.z o.o – Beskidzkie Centrum Zdrowia Psychicznego  w Międzybrodziu Bialskim

Sylwia Piela - Psycholog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Żywcu                

Etap Regionalny czyli Finał Olimpiady odbędzie się w Urzędzie Miejskim  w Bielsku Białej w dniu  21 listopada 2019 o godz. 11.00

Olimpiada organizowana jest w ramach zawartego porozumienia z  Powiatem Bielskim, Powiatem Cieszyńskim, Miastem Bielsko-Biała, oraz Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

 SERDECZNIE GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: VIII REGIONALNA OLIMPIADA WIEDZY O ZDROWIU PSYCHICZNYM - ETAP POWIATOWY