Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

POWIATOWY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2019

 

23 października br. w salach Starego Zamku w Żywcu odbyło się spotkanie z okazji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej.

W spotkaniu wzięli udział między innymi: I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Śląski Wicekurator Oświaty Jacek Szczotka, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej Tomasz Kowalik, Radni Sejmiku Województwa Śląskiego: Agnieszka Biegun i Stanisław Baczyński,  ks. dr Grzegorz Gruszecki, władze Powiatu Żywieckiego, a także osoby reprezentujące szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Żywiecki.

Powiat Żywiecki reprezentowali: Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Wicestarosta Stanisław Kucharczyk, Członek Zarządu Powiatu Żywieckiego Adrian Midor, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Pal oraz Władysław Skrzyp  oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji Aleksandra Legierska. 

Po odśpiewaniu Hymnu państwowego i powitaniu gości nastąpił podniosły moment ślubowania nauczycieli, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Ten stopień awansu zawodowego uzyskało w tym roku 5 nauczycieli. Uroczyste ślubowanie odebrał Starosta Andrzej Kalata.

Kolejnym punktem uroczystości było pożegnanie i podziękowanie  dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi przechodzących na emeryturę. W tym roku było to 11 osób. Pamiątkowe dyplomy, upominki i kwiaty wręczyli Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Żywieckiego Tadeusz Pal oraz Władysław Skrzyp.

Następnie wręczono Nagrody Starosty Żywieckiego za wybitne osiągnięcia  w pracy pedagogicznej i wychowawczej. W tym roku otrzymało je 44 nauczycieli. Wręczenia pamiątkowych dyplomów i kwiatów dokonali Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Wicestarosta Stanisław Kucharczyk, Członek Zarządu Adrian Midor, Przewodnicząca Komisji Edukacji Aleksandra Legierska oraz zaproszeni goście I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Śląski Wicekurator Oświaty Jacek Szczotka, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej Tomasz Kowalik.

Wręczono również gratulacje Pani Dyrektor Magdalenie Worek, która w tym roku otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej oraz Pani Dyrektor Dorocie Omyle i Pani Dyrektor Janinie Dudek, które w tym roku otrzymały Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty.

W imieniu nagrodzonych podziękowania dla Starosty złożyli Dyrektor Ewa Kaplyta oraz Dyrektor Mirosław Staszkiewicz.

Całość uroczystości uświetniły występy uczniów: I LO w Żywcu Tymoteusza Mytycha, który zagrał Menuet G-dur Ignacego Jana Paderewskiego oraz Walc "minutowy" Fryderyka Chopina, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce Joanny Żyrek, która zaśpiewa piosenkę Anny Jantar "Radość najpiękniejszych lat " oraz z I LO w Żywcu Żanety Rus, która zaśpiewa utwór "Wymyśliłam Cię" z repertuaru Anny Jantar przy akompaniamencie Seweryna Jagosza, również ucznia tej szkoły.

Uroczystości poprowadził dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Żywcu Andrzej Widzyk, który podziękował Starostom i Członkom Zarządu za cały rok współpracy z Wydziałem i dyrektorami szkół  i placówek oświatowych oraz codzienne wsparcie w działalności oświaty powiatowej, Wicewojewodzie za obecność, życzliwość i życzenia, Wicekuratorowi i Dyrektorowi Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku Białej za współpracę i życzliwość w codziennych kontaktach. Ponadto, podziękował za cały miniony rok pracy dyrektorom szkół i placówek oświatowych Powiatu Żywieckiego, jak również pracownikom Wydziału Oświaty i Wychowania.Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: POWIATOWY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2019