OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI Z UDZIAŁEM REPREZENTANTÓW ŻYWIECCZYZNY

 

W dniu 21 października br. w Muzeum Śląskim  wręczono Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz „Dyplomy Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki”. Województwo Śląskie reprezentował wicemarszałek Wojciech Kałuża.

"Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki" nadaje się osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, organizacjom społecznym i zawodowym, które swoją działalnością w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju turystyki w Województwie Śląskim.

Wśród osób nagrodzonych znalazła się nominowana przez Starostę Żywieckiego Magdalena Kiodoń Staszek -  Kierownik Kina Janosik w Żywcu, za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju i uaktywniania turystyki na terenie całego Powiatu Żywieckiego, a przede wszystkim za upowszechnianie filmów, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji lokalnych i regionalnych oraz kina artystycznego, organizację wydarzeń specjalnych, cykli dla seniorów i dzieci, spotkań z twórcami filmowymi, edukację filmową dla szkół, przeglądy filmowe o charakterze górskim, turystycznym i rekreacyjnym, retrospektywy oraz festiwale. Organizacja Festiwalu Górskiego Adrenalinium doskonale od 12 lat wpisuje się w górski charakter naszego regionu, dając możliwość zetknięcia się z najlepszym kinem podróżniczym i górskim z całego świata poprzez międzynarodowy konkurs filmowy, który jest nieodłącznym elementem festiwalu.

Również Robert Słonka z Żywiecczyzny, Przewodnik Beskidzki, został wyróżniony w kategorii działalność społeczna.

Uroczystość „Światowego Dnia Turystyki” uświetnił koncert zespołu „Dzień Dobry” z Bielska Białej.Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI Z UDZIAŁEM REPREZENTANTÓW ŻYWIECCZYZNY