Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

Policjanci z żywieckiej komendy w ramach działań profilaktycznych licznie odwiedzają młodzież ze szkół z terenu Żywca oraz powiatu. W czasie spotkań stróże prawa w formie rozmów i dyskusji przekazują młodym ludziom cenną wiedzę na temat odpowiedzialności za podejmowane przez nich zachowania. Kilka dni temu odwiedzili uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu.

Spotkanie poświęcone było szeroko rozumianemu bezpieczeństwu. W czasie odwiedzin policjanci w formie dyskusji przekazywali młodym ludziom cenną wiedzę na temat ich odpowiedzialności za podejmowane przez nich zachowania. Wyjaśnili słuchaczom podstawowe definicje związane z pojęciami nieletniego, czynu karalnego oraz demoralizacji. Dużo miejsca poświęcili również na omówienie zagadnienia cyberprzemocy oraz problematyki uzależnień. Przede wszystkim podkreślali jednak, że czasami konsekwencje nieprzemyślanych zachowań podejmowanych w młodości można odczuć za klika lub nawet kilkanaście lat i mogą one wpłynąć na całe dorosłe życie. Treści teoretyczne uzupełniali projekcją filmów profilaktycznych, na których pokazane było właśnie to, jakie mogą być konsekwencje niewłaściwych wyborów młodych ludzi. Na koniec odbyły się warsztaty z wykorzystaniem alko i narkogoogli, dzięki którym młodzi ludzie mogli zobaczyć, jak zmienia się percepcja po spożyciu alkoholu lub narkotyków.

  • policjantka w czasie prelekcji młodzież siedzi tyłem
  • baner policji żywieckiej oraz slajd prezentacji
  • baner żywieckiej policji i slajd prezentacji
  • policjantka w czasie prelekcji tyłem, młodzież niewyrażna siedzi przodem
  • chłopak w alkogooglach próbuje przeczytać tekst
  • chłopak w alkogooglach próbuje przeczytać tekst
  • młodzież w założonych alkogooglach próbuje przelać wodę w kubkach
  • młodzież w założonych alkogoglach próbuje zrobić jaskółkę
  • dziewczyna w założonych alkogooglach próbuje przeczytać tekst