OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

 

Szanowni Państwo,

dyrektorzy oraz nauczyciele szkół i placówek oświatowych Powiatu Żywieckiego!

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce informuje, że istnieje możliwość dopisania się do grupy nauczycieli realizujących w naszej placówce studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej!

Ukończenie tej formy doskonalenia zawodowego nadaje nauczycielom – również po licencjacie – kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym na każdym etapie edukacyjnym – tzw. nauczyciel wspomagający.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (33) 864 21 25


Artykuły promocyjne

logo RSS

Powiat Żywiec: OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ