Wydział Prewencji KWP w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" zapraszają pracowników oświaty na Konferencję inauguracyjną, która odbędzie się 22 października br. w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Ilość miejsc jest ograniczona, a swoją obecność można zarejestrować po zalogowaniu się na stronie "Metisu".

Konferencja inauguracyjna rozpoczyna cykl szkoleń przewidzianych dla pracowników oświaty. Jest to kontynuacja trwającej już od kilku lat kampanii profilaktyczno-edykacyjnej "Moje Bezpieczne (?) Dziecko". Ta edycja szkoleń ukierunkowana jest na zapobieganie sytuacjom kryzysowym w szkole. Spotkania organizowane są przez konsultantów "Metisu" oraz policyjnych specjalistów.

Aktualne informacje na temat kampanii oraz szkoleń dostępne są na stronie internetowej ROM-E "Metis".