Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

PROMESY DLA STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW

 

8 października br. w Delegaturze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej odbyło się wręczenie promes dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów: żywieckiego, bielskiego, pszczyńskiego i cieszyńskiego. Wysokość przekazanych funduszy na jednostkę to ok 5 tys. złotych. W terenu Powiatu Żywieckiego promesy odebrały 63 jednostki.

Przekazane środki zostaną przeznaczone m.in. na działania edukacyjno-prewencyjne, oświatowo-kulturalne oraz służące propagowaniu sportu i kultury fizycznej, które związane są z ochroną i prewencją przeciwpożarową.

W rozdaniu promes uczestniczył Starosta Żywiecki Andrzej Kalata.Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: PROMESY DLA STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW