ZAKOŃCZONO REMONT USZKODZONEGO ODCINKA DROGI POWIATOWEJ W KOCIERZU MOSZCZANICKIM

 

Powiat Żywiecki zakończył remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1410 S Kocierz Rychwałdzki - Zakocierz w miejscowości Kocierz Moszczanicki i Rychwałdzki.

Zakres zadań obejmował między innymi: frezowanie istniejącej nawierzchni, położenie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej na odcinkach 610 m i 710 m., utwardzenie poboczy oraz udrożnienie rowów odwadniających. Zadanie zrealizowano w ramach usuwania skutków szkód i powodzi.

Dotacja na ten cel przekazana została z budżetu państwa. Koszt inwestycji wyniósł ponad 778 tys. złotych w tym 20% ze środków Powiatu Żywieckiego.Artykuły promocyjne

logo RSS

Powiat Żywiec: ZAKOŃCZONO REMONT USZKODZONEGO ODCINKA DROGI POWIATOWEJ W KOCIERZU MOSZCZANICKIM