SŁOŃCE, ATRAKCYJNE NAGRODY ORAZ RADOŚĆ UCZESTNIKÓW ZDOMINOWAŁY 21. JESIENNY ZLOT TURYSTYCZNO-EKOLOGICZNY „CZYSTE GÓRY 2019”

 

21. Jesienny Zlot Turystyczno-Ekologiczny „Czyste Góry 2019” cieszył się dużym zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży, a to za sprawą partnera imprezy, którym był Żywiec Zdrój.

Kreując potrzebę dbania o środowisko naturalne poprzez udział w akcji „Sprzątanie Świata”, a także nowoczesną ofertę turystyczną, zwłaszcza w zakresie turystyki dzieci i młodzieży, rozwijania sprawności fizycznej młodzieży oraz jej zamiłowania do aktywnego spędzania wolnego czasu Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu wraz z Radnym Powiatowym Jackiem Sewerynem było organizatorem dwudziestej pierwszej już jesiennej edycji imprezy, która miała miejsce 21 września 2019 r. z zakończeniem w Szkole Podstawowej w Radziechowach.

W kampanii edukacyjnej powiat żywiecki apeluje do mieszkańców, a przede wszystkim do młodego pokolenia, o szanowanie środowiska naturalnego. W tej edycji partnerem imprezy była Firma Żywiec Zdrój, która bardzo aktywnie włączyła się w ekologiczną edukację uczestników Zlotu.

Głównym celem XXI Jesiennego Zlotu Turystyczno Ekologicznego „Czyste Góry 2019” – Kampanii ekologicznej było porządkowanie szlaków turystycznych, ochrona przyrody, integracja młodzieży w zakresie dbania o środowisko naturalne, a także promowanie walorów turystycznych i przyrodniczych Beskidów, turystyki górskiej i kwalifikowanej oraz rozwijanie sprawności fizycznej młodzieży oraz jej zamiłowania do aktywnego spędzania wolnego czasu. Uczestnicy zlotu mieli do wyboru 4 trasy prowadzące do Szkoły Podstawowej w Radziechowach.

Podczas tej edycji na szlaki, pod opieką nauczycieli i wychowawców szkół powiatu żywieckiego, wyruszyło ponad pięćset miłośników ekologii. Młodzi ekolodzy uporządkowali szlaki górskie, z których zebrali kilkadziesiąt worków odpadów, plastikowych butelek i śmieci, które zapełniły znacznych rozmiarów kontener.

W gościnnej Szkole Podstawowej w Radziechowach, będącej jednocześnie współorganizatorem imprezy, uczestnicy otrzymali gorący posiłek i po krótkim odpoczynku przedstawiciele zgłoszonych grup wzięli udział w przygotowanym konkursie: ekologiczno-krajoznawczym. Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.

Uczestnicy Zlotu wzięli udział w konkursie o ochronie środowiska prowadzonym przez Dyrektora Wydziału Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu – Mirosława Dziergasa, podczas którego wśród uczestników zlotu zostały wręczone liczne nagrody w tym: nagroda główna - rower, ufundowany przez Firmę Żywiec Zdrój oraz 2 hulajnogi ufundowane przez Panią Jadwigę Jurasz – Przewodniczącą Komisji Promocji Powiatu Kultury, Sportu  i Turystyki oraz Współpracy z Samorządami.

Ponadto każdy z uczestników zlotu otrzymał upominki zakupione ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych.

Tradycyjnie zostały także wyróżnione szkoły, które zebrały najwięcej śmieci. Laureaci
i uczestnicy konkursów otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe:

I miejsce: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w Żywcu

II miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żywcu

III miejsce: Zespół Szkolno Przedszkolny w Bystrej

IV miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się strefa edukacyjna Firmy Żywiec Zdrój, w której były prowadzone warsztaty dotyczące segregacji odpadów oraz na temat recyklingu butelek plastikowych i nadawaniu im „drugiego życia”. Dużą atrakcją była edukacyjna śmieciarka Firmy Żywiec Zdrój, we wnętrzu której zaaranżowano wystawę pokazującą drogę butelki PET od wrzucenia jej do żółtego kosza, aż do powstania nowych produktów. Uczestnicy Zlotu  mogli zobaczyć, a także poczuć i dotknąć tworzywo powstałe w wyniku recyklingu butelek PET. Dodatkową atrakcją dla uczestników Zlotu była zamontowana na górze śmieciarki zjeżdżalnia i gry zręcznościowe, sprawdzające wiedzę na temat segregacji odpadów.

Dużym zainteresowaniem wśród uczestników Zlotu cieszyło się także terenowe stanowisko łączności, zorganizowane przez Galicyjskie Stowarzyszenie „Salutare”, gdzie można było przeprowadzić swoją pierwszą łączność radiową.

Wśród osób, które zaszczyciły nas swoją obecnością znaleźli się: Frederic Guichard – Prezes  Zarządu Firmy Żywiec Zdrój wraz z przedstawicielami Firmy Żywiec Zdrój, Kazimierz Matuszny – Poseł na Sejm RP, Stanisław Kucharczyk – Wicestarosta Żywiecki, którzy wręczali liczne nagrody oraz upominki w organizowanych konkursach.

W imieniu organizatorów XXI Jesiennego Zlotu Turystyczno-Ekologicznego „Czyste Góry 2019” – Kampanii ekologicznej, Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk złożył szczególne podziękowania za ogromne zaangażowanie i pomoc w organizacji Zlotu Pani Jadwidze Śleziak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radziechowach wraz z nauczycielami i pracownikami szkoły.Artykuły promocyjne

logo RSS

Powiat Żywiec: SŁOŃCE, ATRAKCYJNE NAGRODY ORAZ RADOŚĆ UCZESTNIKÓW ZDOMINOWAŁY 21. JESIENNY ZLOT TURYSTYCZNO-EKOLOGICZNY „CZYSTE GÓRY 2019”