ZAKOŃCZONO REMONT USZKODZONEGO ODCINKA DROGI POWIATOWEJ W SŁOTWINIE

 

Powiat Żywiecki zakończył remont uszkodzonej skarpy drogowej przy przepuście drogowym w ciągu drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice w miejscowości Słotwina.

Prace obejmowały między innymi: roboty rozbiórkowe i ziemne, wykonanie umocnienia kamieniem naturalnym, łamanym wylotu przepustu okularowego z jego przedłużeniem, plantowanie terenu, montaż istniejącej bariery, umocnienie kruszywem łamanym pobocza.

Koszt realizacji inwestycji wyniósł ponad 157 tys. złotych.Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: ZAKOŃCZONO REMONT USZKODZONEGO ODCINKA DROGI POWIATOWEJ W SŁOTWINIE