ZMIANY TRANSPORTOWE PRZED NOWYM ROKIEM SZKOLNYM

 

30 lipca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa i dostosowania rozkładu jazdy autobusów do godzin zajęć dydaktycznych w poszczególnych szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki.

W związku z powyższym Starosta Żywiecki wystąpił z wnioskiem do Burmistrza i Rady Miejskiej w Żywcu o zmianę uchwały Rady Miasta w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Żywca.

Zaproponowane przez Starostę Żywieckiego zmiany polegają na udostępnieniu przewoźnikom wykonującym zbiorowy transport publiczny na terenie Powiatu Żywieckiego korzystania z przystanków przy Al. Piłsudskiego (przy budynku Policji) oraz ul. Komonieckiego („targowica” stacja CPN).

Starosta w swoim wniosku podkreślił, iż ważnym aspektem jest również zniesienie ograniczenia godzinowego zatrzymywania się na przystankach Żywiec ul. Grunwaldzka przy Zespole Szkół Technicznych i Leśnych oraz w Moszczanicy przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących ze względu na wydłużony czas zajęć lekcyjnych.

W odpowiedzi na skierowany wniosek Rada Miasta Żywca w dniu 26.08.2019 r. wprowadziła stosowne zmiany do uchwały zezwalając na korzystanie przez przewoźników z przystanków, na zasadach zaproponowanych przez Starostę Żywieckiego.


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: ZMIANY TRANSPORTOWE PRZED NOWYM ROKIEM SZKOLNYM