Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

WIZYTACJA INWESTYCJI POWODZIOWYCH I KOLEJNE TRANSZE PROMES

 

W dniu dzisiejszym w siedzibie Starostwa powiatowego w Żywcu wręczono kolejne transze promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Gwarancje finansowe dla Powiatu Żywieckiego oraz gmin Łękawica i Milówka w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz.

Dokonano także przeglądu zrealizowanych przez Powiat Żywiecki inwestycji powodziowych w miejscowościach Juszczyna, Cięcina i Kamesznica. W przeglądzie uczestniczyli Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Szczeponek.Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: WIZYTACJA INWESTYCJI POWODZIOWYCH I KOLEJNE TRANSZE PROMES